Halk oyunları

Yüzyıllardan beri halkın oynadığı geleneksel milli danslardır. Türk halk oyunları gerek hareket, gerek müzik, gerekse kıyafet olarak diğer ulusların halk oyunları arasında önemli yeri vardır. Türk Folklorunun önemli bileşenlerinden biridir. Köy ve kasabalarda oynanan yöresel oyunları ve yöresel kostümleri inceleyen bir bilim dalıdır. Ayrıca Türkiye’ye özgü ve yeni gelişmekte olan bir sanat dalıdır.

Türk Folklorunun temelini halk oyunları oluşturmaktadır. Bu yüzden de Folklor, Halk oyunları anlamında kullanılmaktadır. Fakat bu yanlış bir tanımlamadır. Folklor bütün halk kültürünü (yemek,efsane,türkü vb.) kapsayan bir terimdir. Halkoyunları ise sadece yöresel dans ve giyimi kapsayan bir bölümüdür. Türk Halk Oyunları çeşitlilik ve kapsam bakımından dünyada en dikkat çeken folklorik olgulardan birisidir. Şu kadar ki, Türk Halk Oyunları derlemeleri hala bitirilememiştir. Fakat çalışmalar devam etmektedir. Her köyün kendine has oyunları olması ve ekonomik şartlar bunu güçleştirmektedir.

Türkiye, halk oyunları açısından bir labolatuvar gibidir. Türkiye, köylerde tespit edilen 4000’in üzerinde oyun ile dünya üzerindeki en zengin oyun karakterine sahip ülke olarak tanımlanmaktadır. Çünkü bir kültür ve medeniyetler beşiği olan Türkiye’de, hemen hemen her yöresinde ayrı oyunlar, ayrı giysiler ve ayrı müziklere rastlanmaktadır. Bu da yurdun bu alandaki zenginliğinin bir göstergesidir.

Halk oyunları; diğer sanat dallarından farklı olarak, ait olduğu toplumun orijinal karakterlerini taşıyan, fertlerin müşterek duygu düşünce ve davranışlarını sergileyen, başkasına göre yalnızca güzel, ama kendi içinde ilgilenen kişinin dünyasını aydınlatma özelliğine sahip bir kültürel kimliktir.Halk Oyunları içinde barındırdığı melodi, ritim ve hareket yapısı ile bireyin bedensel ve ruhsal gelişiminde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

halk oyunları

Birlikte oynamanın avantajı ile kişiye kaynaşmayı, beraber hareket etmeyi, paylaşmayı ve kendini ifade etmeyi öğreten Halk Oyunlarının bu özelliklerinden yola çıkarak, uygulanacak etkinliklerle ülkemiz insanının bireysel gelişiminin yanı sıra toplumsal gelişiminin de sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Başlıca halk oyunlarımız şunlardır:

Bar: Doğu Anadolu'ya mahsus, el ele tutuşularak, davul - zurna eşliğinde oynanan bir oyundur.

Halay: Sivas, Erzurum yöresine mahsus, bir çeşit ağır bar'dır. Kol kola tutunan bir küme tarafından oynanır.

Horon: Doğu Karadeniz'de oynanan, çok canlı ve hareketli bir oyundur.

Kaşık oyunu: Orta Anadolu'da çok görülür. Uzun bir çeşit kasık avuç içinde vurularak oynanır.

Zeybek: Genellikle Batı Anadolu'da oynanır. Danstan çok, bir gösteri sayılabilir. Duruş, yüzün ciddi ve mehabeti i ifadeleri çok önemlidir.

Bunlardan başka, Hora, Sirto, Longa gibi başka milletlerden bize geçen halk oyunlarımız da vardır.

Sözlükte "halk oyunları" ne demek?

1. Halk arasında genellikle belli bir öyküsü olan özel günlerde toplu olarak sergilenen halay, zeybek, horon, bar gibi danslar.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç